ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ


• Η ΘΥΑΜΙΣ ΑΤΕ απαρτίζεται από εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό. Οι μελετητές και οι επιβλέποντες των έργων, είναι πτυχιούχοι μηχανικοί (πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες, τοπογράφοι, μεταλλειολόγοι).

 

• Έχει στη διάθεσή της ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών για όλο το εύρος του αντικειμένου στο οποίο δραστηριοποιείται.

 

• Χρησιμοποιεί υλικά τελευταίας τεχνολογίας παρακολουθώντας συνεχώς τις εξελίξεις της αγοράς.

 

• Θέτοντας τις βάσεις για σωστή και υγιή συνεργασία, μπορεί και έχει πρόσβαση σε λατομεία μαρμάρων και γρανιτών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, παρέχοντας ολοκληρωμένη λύση στον πελάτη.