ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ


 

A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟY

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

1.

Διάτρηση, γόμωση, ανατίναξη για το έργο με τίτλο: ‘Κατασκευή Νέας Εθνικής Οδού Κορίνθου-Τριπόλεως από κόμβο Στέρνας μέχρι Τρίπολη’

ΑΤΤΙΚΑΤ

1985

2.

Διάτρηση, γόμωση, ανατίναξη για το έργο με τίτλο: ‘Διάνοιξη σήραγγας Αρτεμισίου’

MAIRENT ER

1987

3.

Διάτρηση, γόμωση, ανατίναξη για το έργο με τίτλο: ‘Κατασκευή Νέας Εθνικής Οδού στο ύψος των Μεγάρων’ (2.500.000,00 μ3 )

ΤΕΦΝΟΔΟΜΗ Α.Σ.Ε.

1993

4.

Διάτρηση, γόμωση, ελεγχόμενες ανατινάξεις για το έργο με τίτλο: ‘Ιδιωτικές Αποθήκες στη Μαγούλα – Ειδικές Θεμελιώσεις’(450.000,00 μ3)

J&P HELLAS

1999

5.

Διάτρηση, γόμωση, ανατίναξη για το έργο με τίτλο: ‘Στάδιο Βαρέων Αθλημάτων’

J&P HELLAS

2001

6.

Διάτρηση, γόμωση, ελεγχόμενες ανατινάξεις (ανατινάξεις σε κατοικημένες περιοχές)για το έργο με τίτλο:‘Κατασκευή Περιφερειακής Οδού Υμηττού’

ΕΣΕΘ Α.Ε.

2002

7.

Διάτρηση, γόμωση, ανατίναξη για το έργο με τίτλο: ‘Κατασκευή Νέας Οδού Μαρτίνο – Λάρυμνα’

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΥΑΣ Α.Ε.

2006

8.

Διάτρηση, γόμωση, ανατίναξη και φόρτωση των βραχωδών ορυγμάτων για το έργο με τίτλο: ‘Βελτιώσεις Χάραξης Περιοχής Υλίκης του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε.’

ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ ΑΣΕΕ

2008-9

9.

Διάτρηση, γόμωση, ελεγχόμενες ανατινάξεις για όρυξη υλικών σε ιδιωτικά λατομεία

2009-2010

10.

Διάνοιξη οδού, εκσκαφή με χρήση εκρηκτικών, φόρτωση και μεταφορά στα Τσουκαλαϊκα Μεσσηνίας

Κ/Ξ ΜΟΡΕΑΣ

2009-2010

11.

Εργασίες Αρχιτεκτονικών Θελειωμάτων – Μονώσεις Τελικής Επένδυσης – Εκσκαφές στο Σταθμό Μετρό Μοναστηρακίου

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΕΤΡΟ

12.

Εργασίες Αρχιτεκτονικών Τελειωμάτων – Μονώσεις Τελικής Επένδυσης – Υγρομονώσεις στο Σταθμό Μετρό Δουκίσσης Πλακεντίας (γεμίσματα, κατασκευές βάσεων από σκυρόδεμα, βιομηχανικά δάπεδα, εποξειδικές βαφές, τοποθέτηση πλακιδίων-γρανιτών, κατασκευή Κτιρίου Τ/Σ, αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου- τοποθέτηση κρασπέδων, κατασκευή φρεατίων και αγωγών όμβριων, οδοστρωσία, ασφαλτικά, τοποθέτηση πλακών πεζοδρομίου, διαγραμμίσεις )

ΑΛΣΕ Α.Τ.Ε

2003-2004

13.

Μελέτη – Κατασκευή δύο Βιομηχανικών Κτιρίων κοπής και επεξεργασίας μαρμάρων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου της VENUS ΜΑΡΜΑΡΑ στο Κορωπί (Κτ. Α: 680μ2, Κτ. Β: 2.108μ2 )

VENUS ΜΑΡΜΑ ΡΑ

2005-2006

14.

Κατασκευή πολυτελούς Κτιρίου Γραφείων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου της VENUS ΜΑΡΜΑΡΑ στο Κορωπί (Κτ. Γραφείων: 3.000μ2)

VENUS ΜΑΡΜΑΡΑ

2007-2008

15.

Εργασίες Αρχιτεκτονικών Τελειωμάτων (γεμίσματα, τοποθέτηση πλακιδίων-γρανιτών) και Χωματουργικές Εργασίες (Επίχωση και συμπύκνωση Φρεατίου Πρόσβασης, Δίκτυα ΟΚΩ) στο Σταθμό Μετρό Περιστερίου

Κ/Ξ J&P ΑΒΑΞ – FCC

2009-2010

16.

Εργασίες Αρχιτεκτονικών Τελειωμάτων (γεμίσματα, τοποθέτηση πλακιδίων-γρανιτών) και Χωματουργικές Εργασίες (Επίχωση και συμπύκνωση με ειδικό επίχωμα Τερματικού Φρεατίου, Δίκτυα ΟΚΩ) στο Σταθμό Μετρό Ανθούπολης

Κ/Ξ J&P ΑΒΑΞ – FCC

2009-2011

17.

Εργασίες Ενίσχυσης – Υδατοστεγάνωσης του Θόλου της Σήραγγας Ομόνοια – Μοναστηράκι

J&P ΑΒΑΞ

2010-2011

18.

Εργασίες Υδατοστεγάνωσης του Θόλου της Σήραγγας στη θέση Μαύρα Λιθάρια – Ακράτα

J&P ΑΒΑΞ

2011

19.

Κατασκευή Εσωτερικής Οδοποιίας (Εκσκαφή, οδοστρωσία, ασφαλτικά, τοποθέτηση πλακών πεζοδρομίου-κρασπέδων, Δίκτυα Ο.Κ.Ω.) στο Πάρκο Γιαλού

ΑΚΤΩΡ

2011