ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ


studies

 

Τα μεγάλα και σύνθετα έργα για να μπορούν να αποδώσουν το επιδιωκόμενο αισθητικό και πρακτικό αποτέλεσμα, αλλά και την μοναδική υπογραφή των ανθρώπων που έχουν εμπλακεί στην υλοποίηση του, απαιτούν επαγγελματική οργάνωση, μελέτη, ανάλυση, και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ροής εργασιών.

Το έμπειρο τεχνικό προσωπικό της ΘΥΑΜΙΣ ΑΤΕ που απαρτίζεται από επαγγελματίες αρχιτέκτονες, είναι σε θέση να δίνει λύσεις στους μελετητές, οποιουδήποτε τύπου και μεγέθους κτιρίου, σε κάθε φάση της απαραίτητης αρχιτεκτονικής μελέτης , με τρόπο που να επιτυγχάνεται το αρτιότερο αισθητικό αποτέλεσμα, συμφώνα με τις απαιτήσεις των ιδιοκτήτων αλλά και με το καλύτερο δυνατόν κόστος εργασιών.