Έγκριση ερευνητικών εργασιών ΘΥΑΜΙΣ Α.Τ.Ε. σε Λυγουριό και Ερμιόνη

Έγκριση ερευνητικών εργασιών ΘΥΑΜΙΣ Α.Τ.Ε. σε Λυγουριό και Ερμιόνη Στις 28/02/2022 η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου ενέκρινε δύο αιτήσεις διενέργειας ερευνητικών εργασιών προς διαπίστωση κοιτάσματος μαρμάρου σε δημόσιες εκτάσεις, της εταιρείας μας. Η μία αίτηση αφορά έκταση εμβαδού 130.265,31 τ.μ. στη θέση «Κόταινα» του Δήμου Ερμιονίδας και η…