ΘΥΑΜΙΣ Α.Τ.Ε.  –  Ιωάννης Βούτσικας Α.Ε.Τ.Ε.

Ανώνυμος Εμπορική και Τεχνική Εταιρεία

Δημόσια και Ιδιωτικά Τεχνικά Έργα

Ακροπόλεως 7Α & Θερμοπυλών 10 – 121 34 Περιστέρι

210 5776995

info@thiamis.com.gr

Αποστολή