Εταιρικό Προφίλ

Τεχνική Εταιρεία & Λατομεία

Η ΘΥΑΜΙΣ Α.Τ.Ε. ιδρύθηκε το 1972 από τον Ιωάννη Βούτσικα και έχει έδρα το Περιστέρι, ενώ από το 2009 και έπειτα έχει αναλάβει ως πρόεδρος ο Γεώργιος Βούτσικας. Η εταιρεία, τα πρώτα χρόνια λειτουργίας και ανάπτυξής της δραστηριοποιήθηκε κατά κύριο λόγο στον τομέα των χωματουργικών εργασιών.

Τα αμέσως επόμενα χρόνια η εταιρεία συνέχισε να εξελίσσεται διευρύνοντας τις υπηρεσίες της ώστε αυτές να περιλαμβάνουν και άλλους τομείς τεχνικών έργων.

Παράλληλα, το οικογενειακό ιστορικό και η παράδοση στο χώρο της λατομικής στην περιοχή της Αργολίδας, οδήγησαν την εταιρεία και στο χώρο της εξόρυξης και πώλησης μαρμάρων όπου δραστηριοποιείται επιτυχώς τα τελευταία 13 χρόνια, ενισχύοντας το portfolio της με νέα σημεία εξόρυξης και νέα διαθέσιμα υλικά.

Σκοπός μας είναι η συνέχεια της εξέλιξής μας μέσα από την παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών, έχοντας πάντα ως κεντρικούς άξονες την εμπειρία και τη συνέπεια απέναντι στον πελάτη. Στόχος μας, είναι η εδραίωσή της ΘΥΑΜΙΣ Α.Τ.Ε. στον τομέα της αγοράς μαρμάρου μέσα από τη διεύρυνση της ποικιλίας εξαιρετικής ποιότητας μαρμάρων από τα λατομεία της.

Γιατί να συνεργαστείτε μαζί μας:

Συνεργάτες πολύτιμοι, όσο και το έργο σας

Η ΘΥΑΜΙΣ Α.Τ.Ε. απαρτίζεται από εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό το οποίο εργάζεται συνεχώς για να εξασφαλίσει την ποιότητα των υπηρεσιών μας αλλά και το αποτέλεσμα των εργασιών μας.

  • Οι μελετητές και οι επιβλέποντες των έργων, είναι πτυχιούχοι μηχανικοί (πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες, τοπογράφοι, μεταλλειολόγοι, γεωλόγοι).
  • Η εταιρεία, εκτός από το μόνιμο προσωπικό της, διατηρεί και συνεργεία τα οποία είναι μόνιμοι και έμπιστοι συνεργάτες της.
  • Ο ιδιόκτητος μηχανολογικός εξοπλισμός είναι υψηλών προδιαγραφών ώστε να καλύπτει όλο το εύρος του αναγκών στο πλαίσιο δραστηριοποίησης της εταιρείας.
  • Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι τελευταίας τεχνολογίας και σύμφωνα με τις εξελίξεις της αγοράς.
  • Η άμεση πρόσβαση σε λατομεία μαρμάρου δημιουργεί τις βάσεις για μια σωστή και υγιή συνεργασία παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις.
  • Η αξιοπιστία, η συνέπεια και η άψογη συνεργασία με τους πελάτες μας μέχρι σήμερα, καθώς και η πολυετής εμπειρία στα τεχνικά έργα αποτελούν απόδειξη της ποιότητας των υπηρεσιών μας αλλά και των ανθρώπων μας.

Τομείς Δραστηριοποίησης

• Έργα Οδοποιίας
• Βιομηχανικά Έργα
• Υδραυλικά Έργα
• Γεωτεχνικά Έργα
• Αντιστηρίξεις
• Βελτιώσεις Εδαφών
• Τσιμεντενέσεις

• Jet Grouting.
• Υποθεμελιώσεις
• Υπόγεια Έργα
• Σήραγγες
• Έργα Επισκευών και Ενισχύσεων
• Οικοδομικά Έργα
• Εμπορία ογκομαρμάρων