Εταιρικό Προφίλ

• Η εταιρεία μας προσφέρει με συνέπεια τις υπηρεσίες της για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες. Αρχικός της στόχος ήταν η παροχή εξειδικευμένων και άρτιων υπηρεσιών στον τομέα των χωματουργικών εργασιών.

• Κεντρικός άξονας των υπηρεσιών μας είναι η μεγάλη εμπειρία και η εξειδικευμένη γνώση του συγκεκριμένου χώρου.

• Οι άριστες σχέσεις με τους συνεργάτες μας και η χωρίς παρεκκλίσεις τήρηση συμφωνιών και χρονοδιαγραμμάτων για την παράδοση των εργασιών μας ώθησε την ΘΥΑΜΙΣ Α.Τ.Ε. στη σύναψη πολλών και σημαντικών συνεργασιών με τις πλέον πρωτοπόρες εταιρείες στο χώρο.

• Οι στόχοι μας για το μέλλον ορίζονται από τη συνεχή διεύρυνση των υπηρεσιών που προσφέρουμε σε συνδυασμό πάντα με τη διατήρηση των υψηλών μας απαιτήσεων στην εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Γιατί να συνεργαστείτε μαζί μας:

 

• Η ΘΥΑΜΙΣ ΑΤΕ απαρτίζεται από εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό. Οι μελετητές και οι επιβλέποντες των έργων, είναι πτυχιούχοι μηχανικοί (πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες, τοπογράφοι, μεταλλειολόγοι). Η εταιρεία χρησιμοποιεί εκτός από το μόνιμο προσωπικό της και συνεργεία τα οποία είναι μόνιμοι και έμπιστοι συνεργάτες της.

• Έχει στη διάθεσή της ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών για όλο το εύρος του αντικειμένου στο οποίο δραστηριοποιείται.

• Χρησιμοποιεί υλικά τελευταίας τεχνολογίας παρακολουθώντας συνεχώς τις εξελίξεις της αγοράς.

• Θέτοντας τις βάσεις για σωστή και υγιή συνεργασία, μπορεί και έχει πρόσβαση σε λατομεία μαρμάρων και γρανιτών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, παρέχοντας ολοκληρωμένη λύση στον πελάτη.

Τομείς Δραστηριοποίησης

• Έργα Οδοποιίας
• Βιομηχανικά Έργα
• Υδραυλικά Έργα
• Γεωτεχνικά Έργα
• Αντιστηρίξεις
• Βελτιώσεις Εδαφών
• Τσιμεντενέσεις

• Jet Grouting.
• Υποθεμελιώσεις
• Υπόγεια Έργα
• Σήραγγες
• Έργα Επισκευών και Ενισχύσεων
• Οικοδομικά Έργα