Η εταιρεία μας προσφέρει με συνέπεια τις υπηρεσίες της για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες. Αρχικός της στόχος είναι η παροχή εξειδικευμένων και άρτιων υπηρεσιών στον τομέα των χωματουργικών εργασιών.

Κεντρικός άξονας των υπηρεσιών μας είναι η μεγάλη εμπειρία και η εξειδικευμένη γνώση του συγκεκριμένου χώρου.

Οι άριστες σχέσεις με τους συνεργάτες μας και η χωρίς παρεκκλίσεις τήρηση συμφωνιών και χρονοδιαγραμμάτων για την παράδοση των εργασιών μας ώθησε την ΘΥΑΜΙΣ Α.Τ.Ε στη σύναψη πολλών και σημαντικών συνεργασιών με τις πλέον πρωτοπόρες εταιρείες στο χώρο.

Οι στόχοι μας για το μέλλον ορίζονται από τη συνεχή διεύρυνση των υπηρεσιών που προσφέρουμε σε συνδυασμό πάντα με τη διατήρηση των υψηλών μας απαιτήσεων στην εξυπηρέτηση των πελατών μας.