Η πρώτη ύλη, η πρωταρχική μέριμνα

Η εταιρεία ΘΥΑΜΙΣ Α.Τ.Ε., με μακρόχρονη εμπειρία στην εξόρυξη και εμπορία μαρμάρων, διατηρεί 4 συνολικά λατομεία στην ευρύτερη περιοχή της Αργολίδας. Η εξόρυξη του υλικού γίνεται από έμπειρους και εξειδικευμένους εργάτες, με χρήση σύγχρονων μεθόδων και μηχανημάτων, πάντα με σεβασμό προς το περιβάλλον.

Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής όγκων μαρμάρου αποτελείται από το Μάρμαρο Διδύμων και έπειτα από τα φημισμένα Μάρμαρο Μυκηνών και Μάρμαρο Επιδαύρου.

Λατομεία