Η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί διαχρονικά και ως χώρα του μαρμάρου. Από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, το πολύτιμο και πολυχρηστικό αυτό υλικό αυτό αξιοποιείται σε μεγάλο εύρος εργασιών λόγω της αυξημένης αισθητικής αλλά και λειτουργικής του αξίας. Στις σύγχρονες κατασκευές το μάρμαρο χρησιμοποιείται για: δαπεδοστρώσεις, εσωτερικές επενδύσεις, χώρους υγιεινής, σκάλες, έπιπλα, γλυπτική, λιθοστρώσεις – πλακοστρώσεις, εξωτερικές επενδύσεις.

.