Το μάρμαρο Διδύμων Pulpis ανήκει στην οικογένεια του μαρμάρου Διδύμων. Είναι δολομιτικό μάρμαρο χρώματος γκρι με λευκά φλεβίδια. Έχει ίδια ορυκτολογική σύσταση και χαρακτηριστικά με το Μάρμαρο Διδύμων. Σε συνδυασμό με τη γήινή του απόχρωση το καθιστούν ιδανικό για χρήση σε εσωτερικούς χώρους, δάπεδα, σκάλες και εξωτερικούς χώρους.

Αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών & αναλύσεων:

Φαινόμενη πυκνότητα (EN 1936), kg/m3 2.740
Ανοικτό πορώδες (EN 1936), % κ.ο. 2,4
Υδατοαπορρόφηση σε ατμοσφαιρική πίεση (ΕΝ 13755), % κ.β. 0,8
Αντοχή σε μονοαξονική θλίψη (ΕΝ 1926), MPa 169
Αντοχή σε κάμψη υπό συγκεντρωμένο φορτίο ΕΝ 12372), MPa 20,1
Φορτίο θραύσης στην οπή αγκύρωσης (ΕΝ 13364), Ν 2.800
Αντίσταση σε τριβή (ΕΝ 14157 - Β), mm3 7.896
Ενέργεια θραύσης (ΕΝ 14158), Joule 3
Αντίσταση σε παγετό (ΕΝ 12371) : Αντοχή σε κάμψη υπό συγκεντρωμένο φορτίο (ΕΝ 12372) μετά από 48 κύκλους αντίστασης σε παγετό, MPa 18,1
SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO MnO TiO2 K2O Na2O LOl
<0.05 <0.05 0.1 37.00 17.10 <0.05 <0.05 0.15 1.05 44.55
Δολομίτης 91%
Ασβεστίτης 9%