Εργασίες Φύτευσης στο Λατομείο “Πλάσα”

Η ΘΥΑΜΙΣ Α.Τ.Ε., με γνώμονα τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και πάντα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ξεκίνησε εργασίες φύτευσης στο λατομείο της στη θέση “Πλάσα”, δήμου Ερμιονίδας, της περιφερειακής ενότητας Αργολίδας.

Στόχος των εργασιών είναι η αποκατάσταση του φυσικού τοπίου με την επανεισαγωγή αυτόχθονων φυτικών ειδών, η σταθεροποίηση του εδάφους μέσω στρατηγικής φύτευσης και η μείωση της οπτικής ρύπανσης του λατομείου.

Για το σκοπό αυτό αποκτήθηκαν 400 δεντρύλλια από συνεργαζόμενο φυτώριο, των ειδών: κυπαρίσσι, πεύκο, πικροδάφνη, ράμνος. Τα είδη που επιλέχθηκαν, σύμφωνα και με την εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ταιριάζουν καλύτερα στο τοπικό κλίμα και τις εδαφικές συνθήκες. Οι εργασίες φύτευσης διεξάγονται σε φάσεις για να διασφαλιστεί η επιτυχής εγκατάσταση και ανάπτυξη.

Η εταιρεία θα συνεχίσει την περιβαλλοντική αποκατάσταση και στα επόμενα στάδια της εκμετάλλευσης ώστε το λατομείο να εξελιχθεί σε έναν χώρο που θα ωφελεί τόσο τη φύση όσο και τους ανθρώπους.