Ολοκλήρωση εργασιών στην Ιστορική Πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά («Σταθμός Δημοτικού Θεάτρου»)

Η ΘΥΑΜΙΣ Α.Τ.Ε., στα πλαίσια του έργου κατασκευής του σταθμού ΜΕΤΡΟ «Δημοτικό Θέατρο» στον Πειραιά, της «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.», ολοκλήρωσε με επιτυχία τα έργα αποκατάστασης και ανακατασκευής της διατηρητέας, μαρμάρινης Πλατείας Δημοτικού Θεάτρου. Οι εργασίες είχαν διάρκεια 4 μηνών και η πλατεία παραδόθηκε στο κοινό μαζί με τους σταθμούς ΜΕΤΡΟ «Δημοτικό Θέατρο», «Μανιάτικα» και «Πειραιάς».

Αντικείμενο του έργου ήταν αρχικά οι εργασίες αποκατάστασης των αποθηκευμένων μαρμάρων και ακολούθως οι εργασίες ανακατασκευής της Ιστορικής Πλατείας στην προϋπάρχουσα δομή της. Η αποκατάσταση των διαφυλαχθέντων μαρμάρινων μελών της πλατείας έγινε, σύμφωνα με την καταγεγραμμένη παθολογία ώστε να γίνει η επανατοποθέτησή τους, με κωδικοποίηση ανά παλέτα.

Το δεύτερο σκέλους του έργου, περιλάμβανε εργασίες τοποθέτησης μαρμάρινου κρηπιδώματος στις όψεις τις πλατείας, καλούπωμα, σκυροδέτηση και τοποθέτηση τεχνόλιθων και μαρμαρόλιθων για την κατασκευή των πεσσών της πλατείας, τοποθέτηση των μαρμαρόλιθων των κρασπέδων κήπου, καλούπωμα και διάστρωση ειδικού έγχρωμου αντιολισθητικού βοτσαλοσκυροδέματος, επανατοποθέτηση του προϋπάρχοντα αδριάντα του Ελευθερίου Βενιζέλου σε νέο δάπεδο καθώς και των δύο σιντριβανιών.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών εξασφαλίζεται η πλήρης λειτουργικότητα του σταθμού ΜΕΤΡΟ «Δημοτικό Θέατρο» ενώ παράλληλα αποδίδεται πίσω στην πόλη ένας ιστορικός δημόσιος χώρος.