Πιστοποίηση ΘΥΑΜΙΣ Α.Τ.Ε. με ISO 14001:2015, 45001:2018 και 9001:2015.

Η ΘΥΑΜΙΣ Α.Τ.Ε., είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι πέτυχε την πιστοποίηση ISO. Μετά από διαδικασίες αξιολογήσεων, η ΘΥΑΜΙΣ Α.Τ.Ε. πιστοποιήθηκε με ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018 από την “SISTEMA Certifications and Inspections”.

  • ISO 9001:2015: Αυτή η πιστοποίηση καταδεικνύει τη δέσμευση της εταιρείας στα συστήματα διαχείρισης ποιότητας, διασφαλίζοντας ότι παρέχουμε συνεχώς προϊόντα και υπηρεσίες που πληρούν τις απαιτήσεις των πελατών και των κανονισμών.
  • ISO 14001:2015: Αυτή η πιστοποίηση αναδεικνύει την αφοσίωση της εταιρείας στα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, αντικατοπτρίζοντας τις προσπάθειες της εταιρείας να ελαχιστοποιήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μέσω βιώσιμων πρακτικών.
  • ISO 45001:2018: Αυτή η πιστοποίηση υπογραμμίζει τη δέσμευση της εταιρείας στα συστήματα διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, διασφαλίζοντας την ευημερία των εργαζομένων της μέσω της μείωσης των κινδύνων στον χώρο εργασίας.

Η πιστοποίηση στα παραπάνω συστήματα αντικατοπτρίζει την δέσμευση της εταιρείας στη διατήρηση των υψηλότερων προτύπων στη διαχείριση ποιότητας, την περιβαλλοντική ευθύνη και την ασφάλεια και υγεία στην εργασία. Αυτές οι πιστοποιήσεις υπογραμμίζουν την αφοσίωση της εταιρείας στην παροχή ανώτερων υπηρεσιών και βιώσιμων λύσεων στους πελάτες της.